Bønnemøte

Bønn har sidan den første kristne menigheit hatt som utgangspunkt og sentrum Jesus Kristus. Det er i Hans namn vi kan tale med den levande Gud.

Guds folk ber, for vi veit at uten Han kan vi ikkje gjere noko. 

 

Kvar tirsdag klokka 20.00 inviterer vi til bønnemøte. Her kan vi legge arbeidet, øya vår og kvarandre i Herrens hender. 

 

Velkommen.

For der to eller tre er samla i mitt namn, der er eg midt iblant dei.

Matteus, 18,20