Møter

Vigra Indremisjon står bak eit stort arbeid for barn, ungdom og vaksne.

Vi arranger mange ulike møter i løpet av ein månad, og dei ulike møtene har ulik profil og dekker ulike behov i ulike menneske.

Felles for alle arrangementa og alt arbeid som Vigra Indremisjon driv er at vi ønsker å peike på Jesus gjennom vår aktivitet og våre liv.

Sjå i menyen over for å finne informasjon om dei ulike møta.

Trua er eit pant på det vi vonar, eit prov på det vi ikkje ser. For trua si fekk dei gamle godt vitnemål. I tru skjønar vi at verda er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, ikkje har vorte til av det synlege.

 Brevet til Hebrearane, 11,1-2

 

 

Du er alltid velkommen til å ta del i vårt felleskap.