Temadager med Hyrdehjerte

Hyrdehjerte er en tverrkirkelig tjeneste som ønsker å "Se den ene, og undervise de mange". Deres inspirasjon er fra Jesu eget hyrdehjerte som beskrevet bl.a. i Matteus 9,36: "Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter". Hyrdehjerte ønsker å formidle dette gjennom bibel- og erfaringsbasert undervisning, og betjening ved samtale og forbønn. De ønsker å gi hjelp til den enkelte til å leve et bærekraftig disippelliv i lys av at vi er hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

 

Hyrdehjerte er en lokalt forankret tjeneste som startet opp i oktober 2018 med Halvard Roaldsnes som leder. Det er mellom 15 og 20 medarbeidere i teamet.

 

Hyrdehjerte kommer til Vigra bedehus 4 lørdager i høst og vil undervise første del av en serie de har kalt ‘For en tid som denne’, der den første delen er kalt ‘Fundamentet’. 

 

Mange av oss ønsker et mer dynamisk og rikere kristenliv, men blir gjerne oppslukt av hverdagens gjøremål eller fristes til å stå på stedet hvil i livet med Herren. I tillegg til dette lever vi i en tid da Bibelens sannheter og verdier er under konstant press. Å være en frimodig etterfølger av Jesus kan dermed kjennes svært utfordrende. I ‘Fundamentet’ ønsker vi å peke på Guds sannheter om deg, og for deg, som kan være med på å styrke din relasjon til Herren og det disippel-livet han har kalt deg til å leve.

 

Temadagene vil vare fra klokken 10-16, med 4x45 minutt undervisning, + lunchpause og gruppetid. Etter siste undervisning som slutter kl 16 blir det mulighet for å få en samtale/forbønn for den som ønsker det. Første temadag er 14.september, følg med i kalenderen for å se hvilke datoer som er oppsatt. Fri entré. Ta med matpakke til lunsj. Mer info om temaer som blir undervist kommer snart.

  • Publisert