Tro

LES HEBREERNE 11.
 
Hva ønsker Gud av oss? At vi skal leve i tro og tillit til
ham.
 
Hebreerbrevet handler om hvem Jesus er, hvorfor
Gud kaller oss til å tro på Kristus som vår Frelser – og
hvordan vi kan leve ved troen på ham. Noen folk
mente at denne lærdommen var helt feil. De mente at
det eneste Gud krevde av oss var lydighet, punktum.
Hebreerne 11 forteller oss noe annet. Dette kapittelet
forteller om noen av de store trosheltene og hvordan
de var lydige ovenfor Gud fordi de stolte på ham. Det
var troen deres som ledet dem til handling. De ble
forbilder fordi de levde i tro og tillit til Gud.
 
Forfatteren gir oss en god definisjon på hva tro er:
Troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke
ser (v.1). Med andre ord, dersom du kan se de tingene
du stoler på, så er det ikke tro. Å tro involverer det å
bli overbevist om noe. Tro er mer enn hva sansene
dine kan fortelle deg.
 
Tro er et valg: jeg velger å tro på noe
jeg ikke kan bevise med mine egne
sanser.
 
Gud elsker det at vi tror på ham. Han belønner dem som
lever i tro. Som dagens vers sier oss; uten tro er det umulig å være til glede for Gud (v.6). Forstår du hva det betyr? Det betyr at vi kan være til glede for Gud ved vår tro.
 
Ved å velge å stole på ham og ved å leve som om han
er verdt vår tillit (også i tider vi ikke forstår hvorfor,
eller når det koster oss noe kjært), da kan vi, som bare er
mennesker, være til glede for universets Herre.
Hvor underfullt og utrolig er ikke det?
 
Vi kan ikke følge Jesus uten å stole på Gud. Men hvis vi
er villige til å bli overbevist av det vi ikke kan se, og leve
med en tillit til at det er sant, da kan vi være til glede for
Gud.
Kan du tro det?
 
Alt Godt
Thomas Mulelid
Ukens andakt er hentet fra Awana - journey. (2.1 i Disippel-boken)
 
Dersom du som leser ønsker en samtale om det med tro, må du gjerne kontakte oss,  eller andre du har tillit til. Du er alltid velkommen hjem.