Barn

Vigra indremisjon har eit sterkt fokus på barne - og familiearbeid.

Bedehuset fullt av barn som syng, leikar, lyttar og ser - og ikkje minst lærer om Jesus.
YA-koret og AWANA er berebjelken i barne - og familiearbeidet på bedehuset, og ein viktig del av trusopplæringa og barnekulturarbeidet på Vigra. 

Den som tek imot eit slikt lite barn i mitt namn, tek imot meg. Og den som tek imot meg, tek ikkje imot meg, men han som har sendt meg.

Markus 9,37